جزئیات حسابتان را فراموش کرده اید؟

طراحی و ساخت زاویه‌سنج کوره مذاب

زاویه‌سنج جهت اندازه‌گیری میزان انحراف کوره مذاب از سطح افق (tilting) در هنگام تخلیه ذوب یا عملیات سرباره‌گیری استفاده می‌گردد. به دلیل شرایط خاص محیط کار (دمای بالا و پاشش مذاب و سرباره) نیازمند رعایت استانداردها و ملزومات ویژه در طراحی و ساخت این تجهیز می‌باشد. از طرف دیگر حساسیت عملیات تولید مذاب، قابلیت اعتماد و دقت بالا را در طراحی این تجهیز می‌طلبد.

بالا