جزئیات حسابتان را فراموش کرده اید؟

سیستم مدیریت توان و مانیتورینگ پارامترهای پست برق با نام تجاری PowerChief

 

اندازه گیری پارامترهای الکتریکی:

✓مقادیر ولتاژ و جریا ن
✓توان اکتیو و راکتیو
✓ ضریب توان
✓فرکانس
✓ هارمونیکها
✓ . ..

مانیتورینگ پارامترهای پست:

✓ امکان مدیریت مصرف انرژی الکتریکی
✓ نظارت مؤثرتر بر عملکرد تجهیزات و پرسنل
✓ امکان آنالیز دقیقتر رخدادها و حوادث
✓ اطلاع از وضعیت و زمان کارکرد تجهیزات

آنالیز مصارف و رویدادها:

✓ تولید آلارم ها و رخدادها به منظور تحلیل کارشناسی
✓ ثبت کلیه مقادیر اندازه گیری شده و آرشیو آنها
✓ تولید گزارش اتوماتیک روزانه، هفتگی، ماهیانه،…

 

 downloading-file-2 دانلود کاتالوگ معرفی PowerChief

بالا